Verbita Baráti Kör (VBK) olyan közösség, akiknek tagjai bár nem feltétlenül ismerik egymást, mégis együtt imádkoznak nap mint nap a missziókért.

Egy Kongóban, igen kemény körülmények között dolgozó verbita atyától megkérdezték, hogy annyi nehézség és reménytelenség ellenére hogyan tud mégis mindenkivel mosolyogva és megértéssel beszélgetni. A válasza ennyi volt: “Tudom, hogy nagyon sok ember imádkozik értünk, és ha megérdemeljük, Isten őket biztosan meghallgatja. Többre, pedig nincs szükségem.”

Felvételi díj nincs, viszont kérjük a jelentkezőket, hogy adják meg nevüket, születési idejüket és születési helyüket, valamint postacímüket, (Missziós Titkárság, 1223, Bp. Bajcsy-Zs.u.3-5. vagy misszio@verbita.hu) és küldjük a felvételi igazolást az ajánlott, missziókért végzendő rövid napi imádságokkal együtt. Ugyancsak postázzuk negyedévenként a Világposta című missziós újságunkat.

A Verbita Baráti Kör napi imái

Himnusz

1. Teremtő Lélek, szállj reánk,
Ragyogd be lelkünk, tiszta láng;
Ki alkotsz, éltetsz szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

2. Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
Kit ad nekünk az Alkotó;
Te élő forrás, égi láng,
Szent Kenet égből szállj le ránk.

3. Te hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
Az Úr erős ígérete,
Sugalmazz ajkak ihlete.

4. Gyújtsd meg szemünknek fényedet
És szállj szívünkbe, Szeretet;
Ha testünk gyarló s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk!

5. Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk;
Te járj, Vezér, utunk előtt,
Veszélytől védjen szent erőd!

6. Add, ismerjük meg az Atyát
Teáltalad, és egy Fiát;
És kettejüknek Lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.

7. Legyen dicsőség, ó Atyánk,
Neked, s kitől megváltatánk,
Fiadnak, a Vigasztalót,
Áldván veled, mint egy valót.
Ámen.

Mennyei Pártfogóink segítségül hívása

Emberré lett Isteni Ige,
Éltess minket Szentlelkeddel.

Egyházunk Anyja,
Vezess minket Fiadhoz.

Szent Mihály, Gábor és Rafael,
Védelmezzétek Isten Országát a földön.

Szent József, Joakim és Anna,
Kérjetek munkásokat az Örömhír szolgálatára.

Szent Péter és Pál, János és András,
Segítsétek a hithirdetőket.

Szent Gergely, Ágoston és Vince,
Imádkozzatok az Anyaszentegyház valamennyi tagjáért.

Szent Arnold, József, Boldog Mária Ilona, Jozefa és vértanúink,
Legyetek mellettünk az apostoli munkában.

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája,
És éljen Jézus Szíve az emberek szívében. Ámen.