Kelet Timor

A Verbita Központ Rómából minden évben kér minket, hogy gyűjtést hirdessünk a nehezebb helyzetben lévő verbita misszióknak. 2019-ben a Kelet-Timor Verbita Régió számára hirdetünk kiemelt gyűjtést.

Kelet-Timor az Indonéz szigetcsoport része, és 2002 óta teljesen különálló ország, így az egyik legfiatalabb, de egyben legszegényebb ország is. A verbiták missziója a pasztorális területeken, a fiatalok oktatásában és a szegények támogatásában nyilvánul meg leginkább.

A Kelet-timori Demokratikus Köztársaság kis délkeletázsiai szigetország. Egykor portugál gyarmat volt, majd indonéz megszállás és ENSZ felügyelet alatt állt, 2002-ben nyerte el függetlenségét. A hivatalos nyelv a portugál és a tetum. Kelet-Timor politikai függetlenséget élvez, ugyanakkor gazdaságilag igen elmaradott, sok munkaerő áramlik tengerentúli országokba. Az írástudatlanságot lassan felszámolták, de a gazdasági felemelkedésért még sokat kell tenni.

Az emberek általában nagyon vallásosak; a lakosság 90 százaléka római katolikus, a többi protestáns, muzulmán és törzsi vallású. Utóbbiak erősen ragaszkodnak tradícióikhoz, különösen a holtak tiszteletéhez, melynek rítusai a mindennapi élet részét képezik. Kihívást jelent a misszió számára, hogy egyesek gazdasági okok miatt hagyják el katolikus vallásukat: a törzsi hagyományok követését és a keresztény vallásgyakorlást együtt túl költségesnek tartják. Az állam rendszeres támogatást ad az egyháznak, így templomépítésre is, és örömmel üdvözli a külföldi misszionáriusokat. Növekszik a hivatások száma, különösen a szerzetesrendekben.

Az Isteni Ige Társasága nyolc plébániát irányít az országban – ez tükrözi a verbiták elkötelezettségét, hogy segítséget nyújtsanak a helyi egyháznak. Egyes plébániákon a verbita elveket alkalmazzák, máshol viszont az egyházmegyei rendszer ezt felülírja. Az emberek a plébániákon nagyra értékelik a verbita szerzetesek missziós munkáját. Megértéssel vannak a keresztény tanítás iránt, de nem gyakorolják azt a mindennapi életükben, ezért sok még a tennivaló mind az elsődleges, mind az új evangelizáció terén. A rend evangelizációs tevékenységére minden területen szükség van. Nehéz elérni azokat a fiatalokat, akik kimaradtak az iskolákból, vagy megszólítani azokat a családokat, akiknek nem fontos az egyház, mert a törzsi vallási hagyományokat részesítik előnyben. A házasságra készülő párok viszont szívesen látogatják a plébániai „családközpontokat”. Cél, hogy a fiatalok minél aktívabban vegyenek részt a plébániák életében.

A rend szerepet vállal az oktatás-nevelés terén is. Három iskolában vannak jelen, vagy mint az iskola fenntartói, vagy mint az egyházmegyei iskolák üzemeltetői. Az egyik egy főiskola, ahol katekétákat, középiskolai hittantanárokat és szociális munkásokat képeznek.

A migránspasztoráció kétirányú. Kelet-Timor egy új nemzet és egyre több külföldi érkezik az országba, hogy segítsenek az ország fejlesztésében. A cél, hogy a külföldieket befogadják vallási közösségek. Különösen is két csoporttal foglalkoznak a verbiták: a filippínókkal és az indonézekkel. Ugyanakkor sok kelet-timori dolgozik vagy tanul Koreában és Angliában, az ő pasztorációjuk érdekében a verbiták partnerségre törekednek az ottani rendtársakkal.

A fővárosban élő verbita közösség körül már kialakult a laikus baráti kör, akiknek tagjai részt vesznek a heti szentségimádásokon, segítenek az ünnepségek és konferenciák szervezésében.

A kelet-timori verbiták kiadnak egy újságot, melyben a rendtársak beszámolókat írnak tapasztalataikról a különböző apostoli munkában; weblapjukon pedig tájékoztatják a világot a régióban zajló a verbita misszióról. A bibliaapostolság keretében a missziós vasárnapon vetélkedőt szervez a rend az iskolák és a plébániák diákjai között, bibliamagyarázatokat tartanak az utcai evangelizáció keretében, továbbá rendszeresen írnak vasárnapi elmélkedéseket a televízió és újságok számára.

Az alig több mint egymillió fős kis országban harminchét verbita dolgozik, és jelen vannak a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek is. A rend tervei közt szerepel, hogy az országon belül valósuljon meg a szerzetesek képzésére.