Az Isteni Ige Társasága, azaz a verbita rend a rendszerváltás után kezdte újra működését Magyarországon. A missziós munka elképzelhetetlen világi segítők nélkül, ezért bárhova mennek a rendtagok plébániai miszsziót tartani, meghívják az embereket egy közösségbe, amely a verbita lelkiségre alapozva végzi tovább a helyi egyházközségben szükséges szolgálatot. Az egész világon vannak ilyen közösségek, Magyarországon jelenleg több mint húsz.

A hazai imaközösségek története 2002-ben kezdődött. Működnek csoportok határon túli magyar egyházközségekben is (Felvidék, Délvidék). A közösségek révén – amelyekbe minden korosztályt hívnak és várnak – együttműködés alakul ki a verbita rend és világi emberek között, amely nagy segítséget nyújt a helyi plébánosoknak és az egyházközségeknek.

A világmissziós imaközösségek missziós céljai

  1. Az imaközösség imádkozik a világmisszióért, az egyház minden szükségletéért, papi, szerzetesi és miszszionáriusi hivatásokért.
  2. Az imaközösség hirdeti Isten igéjét, különösen hangsúlyozva az egész világra szóló missziós küldetés fontosságát. A közösség tagjai életük példájával is megvilágítják a kereszténység fontosságát, illetve a helyi egyházközségben
    felhívják a figyelmet más keresztények helyzetére a világban.
  3. Az imaközösség aktívan részt vesz a plébánia szentségi és közösségi életében. Elsősorban azt a szolgálatot vállalja, amely még nem megoldott az egyházközségben, de nagy szükség lenne rá.
  4. Az imaközösség támogatja az egyház, és benne az Isteni Ige Társaságának misszióját a világon adományokkal, valamint a verbiták missziós lapja, a Világposta terjesztésével is.
  5. Az imaközösség terjeszti Janssen Szent Arnold, Freinademetz Szent József, Boldog Maria Ilona, Boldog Jozefa és boldog vértanúink, illetve más missziós szentek tiszteletét és lelkiségét a helyi egyházközségben és egyházmegyében

A világmissziós imaközösségek felépítése, működése

A közösség alapja az Isteni Ige Társaságának missziós lelkisége. Tagjai, mint világi misszionáriusok segítenek a
helyi plébánián a hit megtartásában és továbbadásában.

Az egyes imaközösségek különböző időközönként, de rendszeresen (egy, két vagy háromhetente, esetleg havonta) találkoznak. Minden közösségben van egy vezető, előimádkozó, akivel a rend tartja a kapcsolatot. Számukra évente egyszer lelki napokat tart a rend, amelynek célja a továbbképzés és a tapasztalatcsere. A közösségeket a verbita renden belül erre kijelölt atya vagy testvér szokta látogatni.

A közösség tagjai részt vesznek, illetve szükség szerint segítenek a havonta sorra kerülő missziós barátok találkozóján, Budapesten és az évente megrendezett missziós táborokban, valamint a világmisszió országos ünnepén.